Konfiguracja

- Konfigurowanie i administracja sieciami komputerowymi, LAN, WAN, budowanie sieci lokalnej od podstaw

- Konfiguracja i wsparcie dla VPN (site to site,site to client) oraz FTP

- Konfiguracja i wsparcie usług BES i BIS dla urządzeń BlackBerry, synchronizacja ActiveSync.

- Konfiguracja i instalacja rejestratorów i kamer w systemach CCTV